بهار در اشعار امام خمینی

 

در اشعار امام خمینی (ره) جمعا 8 بار کلمه بهار تکرار شده است

بهــــــــار آمد، ز گلشن بــــــرد زردیها و سردیهــا

به یُمن خور، گلستان سبز و بستان گرم و گلگون شد

××××××××××××

بهـــــــار آمــــــد، بهــــــار آمـــد، بهار گل‏عذار آمد

به میخــــــواران عــاشق گو: خمار از صحنه بیرون شد

×××××××××××

بهار آمد که غم از جان برد، غم در دل افزون شد

چه گویم کز غم آن ســـــروِ خندان، جان و دل خون شد

×××××××××××

نــــو بهــــار آیـــــد و گلـــــــــزار شکوفا گردد

بــــى‏گمــــان کوتهى عمر خزان، خواهى دید

×××××××××××

بـــــارش ابــــــر بهــارى به عیان خواهى دید

قـــــــــوس را باد بهارى به عقب خواهد راند

××××××××××

نــــو بهـــــــار است، درِ میکـده را بگشایید

نتـــــوان بست در مـــیکده در فصل بهار

×××××××××××

بهــــار آمد، جوانى را پس از پیرى ز سر گیرم

کنـــار یــــار بنشینم ز عمـــر خــود ثمرگیرم

××××××××××××

بـــه هنگام خـزان در این خراب آباد، بنشستم

بهـــار آمــد کـــه بهـــر وصل او بار سفر گیرم

/ 0 نظر / 41 بازدید